JOKAINEN SATOLAINEN LUO ASIAKASVETOISTA KULTTUURIA

SATOlaisilla on ollut muutosten ja onnistumisten vuosi. Asiakas ensin -palvelumalli toi tekemiseen uudenlaista intoa ja joukkoomme monta uutta työkaveria. Henkilöstötyytyväisyys parani myös esimiestyön kehittymisen ansiosta ja saimme kertomusvuonna Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.

Asiakas on ollut SATOlaisten sydämissä aina, mutta uusi Asiakas ensin -palvelumalli on tuonut hänet aiempaa vahvemmin osaksi koko henkilöstömme työtä. Yhä useampi SATOlainen kohtaa asiakkaan kasvotusten tai viestii hänen kanssaan suoraan, ja kannustamme kaikkia SATOlaisia miettimään, miten juuri heidän asiantuntemuksensa ja työnsä SATOssa vaikuttaa asiakkaan kokemukseen.


KYMMENIÄ UUSIA SATOLAISIA

Uusi asumisen ja ylläpidon palvelumalli toi keväällä 2017 SATOon olosuhdepäälliköitä, palvelujohtajia ja peräti 19 uutta palvelupäällikköä, kun otimme isännöintipalvelut osaksi omaa tekemistämme. Panostimme merkittävästi myös asiakaspalvelun kehittämiseen ja rekrytoimme vuoden aikana useita uusia SATOlaisia asiakaspalveluun ja vuokrauksen tueksi. SATOn henkilöstömäärä kasvoi noin 21 prosentilla.

Jokainen palvelutilanne on tärkeä. Vaikka se olisi asiakasneuvojalle sen päivän seitsemäskymmenes, niin asiakkaalle se on aina ainutlaatuinen.

Kaiken kaikkiaan SATOssa työnsä aloitti kertomusvuonna 70 uutta vakituista työntekijää, joiden perehdyttämisessä hyödynsimme uusia toimintamalleja.


Muutosvalmennuksella strategia tutuksi

Asiakas ensin -palvelumalli ja SATOn tuore strategia olivat kipinänä koko henkilöstölle suunnatussa muutosvalmennuksessa keväällä 2017. Valmennuksen avulla kehitimme uudistumisen perusvalmiuksia, itsemme johtamista ja palautteen antamisen taitoa.

Järjestimme koko henkilökunnalle kaksi koulutustilaisuutta sekä useita aamukahvitilaisuuksia, joissa kävimme läpi SATOn liiketoiminnan tilannetta, kehityshankkeita ja ajankohtaisia asioita.

Kesäkuisilla SATO-päivillä SATOlaiset jakoivat toisilleen omia hyväksi havaittuja työtapojaan ja tutustuivat uusiin työkavereihinsa.

Asiakasvetoisen yrityskulttuurin vahvistaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat SATOn painopisteinä myös tulevana vuonna. Monikulttuurisuuden ymmärryksen lisääminen on myös yksi keskeisistä teemoistamme ensi vuonna.


Pitkäjänteinen esimiesvalmennus ja onnistunut muutosviestintä luovat hyvinvointia

SATOlaiset ovat tyytyväisiä työssään. Syksyisen henkilöstötutkimuksen mukaan SATOn pitkäjänteinen esimiesten valmentaminen tuottaa nyt tulosta, sillä erityisesti esimiestyö ja palautteen saaminen saivat henkilöstöltä selvästi aiempaa paremmat arviot. SATOlaiset kiittelivät myös strategiaviestintää ja muutosjohtamista, ja SATOn työnantajakuva koettiin positiiviseksi.

SATOlaiset toivovat tutkimuksen mukaan mahdollisuuksia itsenäisempään päätöksentekoon. Myös työyhteisön tiedonkulussa ja työskentelyolosuhteissa on vielä potentiaalia parempaan.

SATO sai tutkimuksen toteuttaneelta Corporate Spirit Oy:ltä kertomusvuonna Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka viestii henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta.


Työhyvinvointia yhdessä ja kumppaneiden kanssa

Henkilöstön ja työnantajan edustajat kokoontuvat SATOssa säännöllisesti työsuojeluun liittyvien asioiden käsittelemiseksi. Kertomusvuonna työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa. Johdon ja henkilöstön valitsemien edustajien Tarmo-ryhmä kokoontui neljä kertaa. Tarmo-ryhmässä käsitellään laajasti työhyvinvointiin liittyviä, henkilöstön esiin nostamia asioita.

Työsuojelutoimikunnan ja Tarmo-ryhmän toimintaan osallistui seitsemän prosenttia Suomessa olevasta henkilöstöstä.

Kaikki SATOn Suomessa työskentelevät työntekijät kuuluvat kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin.

Työterveyshuollon kumppanimme vaihtui vuoden 2016 joulukuussa. Kyselimme SATOlaisten mietteitä aiheesta, ja he olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä SATOn tarjoamaan työterveyshuoltoon.

Kokosimme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävän vapaaehtoisen painonhallintaryhmän loppuvuodesta 2017.


Kannustamme oppimaan uutta

SATO antaa henkilöstölleen mahdollisuuden kehittyä työssään, hioa asiantuntemustaan ja oppia uutta. SATOlaiset osallistuivat keskimäärin noin 6,2 koulutuspäivään (miehet 6,7/naiset 5,8) vuonna 2017. Ulkopuoliseen koulutukseen käytettiin keskimäärin noin 3,7 työpäivää henkilöä kohden. Esimiesten koulutuspäiviä oli keskimäärin 9,4 päivää per henkilö ja toimihenkilöiden koulutuspäiviä keskimäärin 5,4 päivää per henkilö.

SATOn Verso-aloiteportaali on henkilöstön ahkerassa käytössä. Kertomusvuonna keräsimme SATOlaisilta 143 uutta ideaa liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi, asiakasta unohtamatta.

Henkilöstön sukupuolijakauma 2017

 

 

Tietoa henkilöstöstä

TIETOA HENKILÖSTÖSTÄ

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa (2016 määrä)
(GRI 102-8)                                                                                  
Henkilöstömäärä vakituiset määräaikaiset miehet naiset miehet (%) naiset (%)
yhteensä 212 (175) 201 (160) 11 (15) 75 (54) 137 (121) 35 % 65 %

josta Venäjän henkilöstöä 10 (8)

9 (3) 1 (5) 2 (2) 8 (6) 20 % 80 %
Konsernin henkilöstö oli vuoden aikana keskimäärin 206 (170) henkilöä.
Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain (GRI-401-1)
Uudet työsuhteet yhteensä 86          
joista vakituisia 70          
miehiä 28          
naisia 42          
Ikäjakauma 25 tai alle 26–35 36–45 46–55 56–63 yli 63
yhteensä 5 22 23 11 9 0
miehiä 0 8
9
7 4 0
naisia 5 14 14 4 5 0
Uudet määräaikaiset työsuhteet yhteensä 16          
miehiä 5          
naisia 11          
Ikäjakauma 25 tai alle 26–35 36–45 46–55 56–63 yli 63
miehiä 3 1 0 1 0 0
naisia 5 5 1 0 0 0
Kesäapulaiset yhteensä 6          
Ikäjakauma 25 tai alle 26–35 36–45 46–55 56–63 yli 63
miehiä 2 0 0 0 0 0
naisia 4 0 0 0 0 0
Päättyneet työsuhteet yhteensä 48          
joista vakituisia työsuhteita 32          
miehiä 8          
naisia 24          
Päättyneiden työsuhteiden ikäjakauma (vakituinen työsuhde) 25 tai alle 26–35 36–45 46–55 56–63 yli 63
miehiä 0 2 3 1 2 0
naisia 1 3 7 9 2 2
Työnantajan päättämät työsuhteet 23,8 %          

Kokonaisvaihtuvuus-%
(ei sisällä kesätyöntekijöitä)

19,8 %          
 

Tarinat & teot

Asiakaspalvelu

Parasta palvelua ihmiseltä ihmiselle

SATO ottaa asukkaidensa palvelemisen tosissaan – ja syystä. Asumisen laadulla, sujuvuudella ja turvallisuudella on suuria vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

lue lisää

 

Tarinat & teot

Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkö Piia tuntee asukkaiden arjen huolet: ”Ratkon ongelmia, jotta kotitalo tuntuu kodilta”

Palvelupäällikkö Piia Matilaisen maanantaiaamu on alkanut kiireisesti. Ennen kymmentä hän on jo ennättänyt käydä katsastamassa tulipalon jäljiltä remontoitua SATOkotia...

Lue lisää