EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS

Milj. € liite 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liikevaihto     1 7,5 7,3
Liiketoiminnan muut tuotot     2 5,2 6,0
Materiaalit ja palvelut     3 -1,9 -2,7
Henkilöstökulut 4 5 6 -3,0 -3,0
Poistot ja arvonalentumiset     7 -1,1 -1,1
Liiketoiminnan muut kulut     8 -13,0 -12,1
Liikevoitto/-tappio       -6,4 -5,5
           
Rahoitustuotot ja -kulut     9 -41,1 -39,0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       -47,5 -44,4
           
Konserniavustukset     10 125,6 110,2
           
Tuloverot     11 -15,6 -13,2
Tilikauden voitto       62,5 52,6