KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

Milj. € liite 1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Liikevaihto         280,1 262,7
Sijoitusasuntojen ylläpitokulut         -91,8 -95,7
Nettotuotot         188,4 167,1
             
Sijoitusasuntojen käyvän arvon muutokset, realisoituneet     4 13 -0,5 0,7
Sijoitusasuntojen käyvän arvon muutokset, realisoitumattomat     4 13 70,6 124,3
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut 6 7 8 9 -35,2 -30,0
Liiketoiminnan muut tuotot       5 10,8 7,7
Liiketoiminnan muut kulut     5 8 -3,4 -2,6
             
Liikevoitto         230,7 267,2
             
Rahoitustuotot       10 0,7 0,6
Rahoituskulut       10 -46,5 -48,4
          -45,8 -47,8
             
Voitto ennen veroja         184,9 219,4
             
Tuloverot       11 -38,6 -44,8
Tilikauden voitto         146,3 174,7
             
Tilikauden voiton jakautuminen            
Emoyhtiön omistajille         146,3 174,8
Määräysvallattomille omistajille         -0,1 -0,2
Tilikauden voitto         146,3 174,7
             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos       12    
Laimentamaton (euroa)         2,58 3,22
Laimennettu (euroa)         2,58 3,22
             
Osakkeita keskimäärin, milj. kpl         56,6 54,3
 
             

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

Milj. €         1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Muut laajan tuloksen erät            
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät         0,0 -0,1
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi         0,0 0,0
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi       24 0,0 -0,1
             
Rahavirran suojaus         15,6 -3,5
Muuntoerot         -0,1 0,1
Verot eristä, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi         -3,1 0,7
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi         12,4 -2,7
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen         12,4 -2,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä         158,7 171,9
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen            
Emoyhtiön omistajille         158,7 172,1
Määräysvallattomille omistajille         -0,1 -0,2
          158,7 171,9