10. Rahoitustuotot ja -kulut

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Rahoitustuotot


Korkotuotot lainoista ja muista saamisista
0,5 0,5
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista
0,1 0,0
Valuuttakurssivoitot
0,1 0,1
Yhteensä
0,7 0,6

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Rahoituskulut


Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista
-29,0 -31,5
Korkokulut tehokkaista rahavirran suojauksista
-12,9 -12,5
Korkokulut, suojauslaskennan ulkopuoliset johdannaiset
0,0 0,0
Käyvän arvon muutos, suojauslaskennan ulkopuoliset johdannaiset
0,0 0,0
Muut rahoituskulut
-4,6 -4,4
Yhteensä
-46,5 -48,4
Yhteensä
-45,8 -47,8