11. Tuloverot

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Tuloslaskelman verokulu jakautuu seuraavasti:


Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
23,0 20,7
Edellisten tilikausien verot
1,4 0,7
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos
14,2 23,4
Yhteensä
38,6 44,8SATOn verokulun ja emoyhtiön kotimaan verokannalla (20 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Tulos ennen veroja
184,9 219,4
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla
37,0 43,9
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut ja verovapaat tulot
0,5 0,0
Verot aiemmilta tilikausilta
1,4 0,7
Muut erät
-0,2 0,1
Oikaisut yhteensä
1,6 0,9
Verot tuloslaskelmassa
38,6 44,8
Efektiivinen verokanta, %
20,9 20,4