12. Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. SATOn osakkeiden lukumäärä 31.12.2017 oli 56 783 067. SATO Oyj:n hallussa oli tilinpäätöshetkellä 160 000 omaa osaketta.

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Emoyhtiön omistajille jakautuva tilikauden voitto
146,3 174,8
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (milj. kpl)
56,6 54,3

Osakekohtainen tulos (€)


Laimentamaton
2,58 3,22
Laimennettu
2,58 3,22