14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

2017

Milj. € liite Maa-alueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2017
Yhteensä
Hankintameno 1.1.   103,0 4,6 1,4 109,0
Lisäykset   39,2 0,5 0,1 39,7
Vähennykset   -69,2 -0,4 - -69,6
Siirrot erien välillä   -3,2 0,0 -0,1 -3,4
Kirjanpitoarvo 31.12.   69,7 4,7 1,3 75,7
 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.   - 3,6 0,3 3,9
Vähennysten kertyneet poistot   - -0,4 - -0,4
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 8 2,0 0,3 - 2,3
Siirrot erien välillä   - - 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.   2,0 3,6 0,3 5,8
 
Kirjanpitoarvo 1.1.   103,0 1,0 1,1 105,1
Kirjanpitoarvo 31.12.   67,7 1,1 1,1 69,9
           

 

 

2016

Milj. €   Maa-alueet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 2016
Yhteensä
Hankintameno 1.1.   111,1 4,8 1,4 117,3
Lisäykset   87,6 0,4 0,0 88,0
Vähennykset   -104,1 -0,5 - -104,7
Siirrot erien välillä   8,3 0,0 - 8,3
Kirjanpitoarvo 31.12.   103,0 4,6 1,4 109,0
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.   - 3,6 0,3 3,9
Vähennysten kertyneet poistot   - -0,4 - -0,4
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 8 - 0,4 - 0,4
Siirrot erien välillä   - - 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.   0,0 3,6 0,3 3,9
 
Kirjanpitoarvo 1.1.   111,1 1,1 1,1 113,4
Kirjanpitoarvo 31.12.   103,0 1,0 1,1 105,1