15. Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

2017

Milj. € liite Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet 2017
Yhteensä
Hankintameno kauden alussa   0,3 6,0 6,3
Lisäykset   - 0,9 0,9
Vähennykset   - - 0,0
Siirrot erien välillä   - 0,1 0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   0,3 6,9 7,2
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa   0,3 4,4 4,7
Vähennysten kertyneet poistot   - - 0,0
Tilikauden poistot 8 - 0,8 0,8
Siirrot erien välillä   - - 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa   0,3 5,1 5,4
         
Kirjanpitoarvo 1.1.   0,0 1,6 1,6
Kirjanpitoarvo 31.12.   0,0 1,8 1,8
         

 

2016

Milj. €   Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet 2016
Yhteensä
Hankintameno kauden alussa   0,3 5,4 5,7
Lisäykset   - 0,5 0,5
Vähennykset   - - 0,0
Siirrot erien välillä   - 0,1 0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   0,3 6,0 6,3
 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa   0,3 3,6 3,9
Vähennysten kertyneet poistot   - - 0,0
Tilikauden poistot 8 - 0,8 0,8
Siirrot erien välillä   - 0,0 0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa   0,3 4,4 4,7
 
Kirjanpitoarvo 1.1.   0,0 1,8 1,8
Kirjanpitoarvo 31.12.   0,0 1,6 1,6