17. Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain

31.12.2017 Käyvät arvot hierarkiatasoittain
Milj. € liite Käypään arvoon laajan tuloksen kautta Myytävissä olevat rahoitus-varat Jaksotettu hankinta-meno 2017 Tasearvot yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  
Muut osuudet   18 - 1,7 - 1,7 - 1,7 -
Lainasaamiset   19 - - 10,7 10,7 - 10,7 -
Johdannaissaamiset 19 27 0,6 - - 0,6 - 0,6 -
Yhteensä     0,6 1,7 10,7 13,0      
 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat                  
Myyntisaamiset   21 - - 10,8 10,8 - 10,8 -
Rahavarat   22 - - 14,2 14,2 - 14,2 -
Yhteensä     0,0 0,0 25,1 25,1      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat                  
Joukkovelkakirjalainat   26 - - 745,9 745,9 760,5 24,0 -
Muut lainat   26 - - 776,0 776,0 - 779,3 -
Johdannaisvelat   27 39,4 - - 39,4 - 39,4 -
Yhteensä     39,4 0,0 1 521,8 1 561,2      
 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat                  
Joukkovelkakirjalainat   26 - - 100,0 100,0 100,6 - -
Muut lainat   26 - - 209,9 209,9 - 209,9 -
Johdannaisvelat   27 3,3 - - 3,3 - 3,3 -
Ostovelat   29 - - 4,5 4,5 - 4,5 -
Yhteensä     3,3 0,0 314,4 317,7      
                   

 

 

31.12.2016 Käyvät arvot hierarkiatasoittain
Milj. €   liite Käypään arvoon laajan tuloksen kautta Myytävissä olevat rahoitus-varat Jaksotettu hankinta-meno 2016 Tasearvot yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                  
Muut osuudet   18 - 1,7 - 1,7 - 1,7 -
Lainasaamiset   19 - - 12,9 12,9 - 12,9 -
Johdannaissaamiset 19 27 0,5 - - 0,5 - 0,5 -
Yhteensä     0,5 1,7 12,9 15,1      
 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat                  
Myyntisaamiset   21 - - 15,1 15,1 - 15,1 -
Rahavarat   22 - - 18,3 18,3 - 18,3 -
Yhteensä     0,0 0,0 33,5 33,5      
 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat                  
Joukkovelkakirjalainat   26 - - 844,6 844,6 868,0 24,0 -
Muut lainat   26 - - 949,8 949,8 - 952,6 -
Johdannaisvelat   27 54,4 - - 54,4 - 54,4 -
Yhteensä     54,4 0,0 1 794,4 1 848,9      
 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat                  
Joukkovelkakirjalainat   26 - - - - - - -
Muut lainat   26 - - 148,5 148,5 - 148,5 -
Johdannaisvelat   27 1,1 - - 1,1 - 1,1 -
Ostovelat   29 - - 8,5 8,5 - 8,5 -
Yhteensä     1,1 0,0 157,0 158,1      
                   

 

Käyvän arvon hierarkiatasolle 1 määritettyjen varojen ja velkojen arvot perustuvat markkinanoteerauksiin. Hierarkiatason 2 käyvät arvot perustuvat diskontattuihin kassavirtoihin, joissa syöttötietoina käytetään markkinakorkoja.