19. Pitkäaikaiset saamiset

Milj. €   liite 31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset saamiset        
Johdannaissaamiset 17 27 0,6 0,5
Lainasaamiset   17 10,7 12,9
Yhteensä     11,3 13,4
         

Lainasaamiset ovat pääasiassa saamisia osaomistusasuntoja omistavilta asunto-osakeyhtiöiltä. Ne on arvostettu hankintamenoon tilinpäätöksessä ja niiden käyvän arvon arvioidaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa.