20. Laskennallisten verojen muutokset tilikauden aikana

Milj. € 1.1.2017 Tulosvaikut-teisesti kirjatut Siirrot erien välillä Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut Ostetut / myydyt tytäryhtiöt 31.12.2017
Laskennalliset verosaamiset

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 9,5 - - -3,1 - 6,4
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 6,5 -0,2 - - - 6,4
Yhteensä 16,1 -0,2 0,0 -3,1 0,0 12,8Laskennalliset verovelat

Sijoitusasuntojen arvostaminen käypään arvoon 162,1 16,0 - - - 178,2
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 1,2 0,0 - - - 1,1
Tilinpäätössiirroista ja poistoeroista 60,6 -2,6 - - - 58,0
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 0,0 0,7 - - - 0,7
Kohdistetuista hankintamenoista 2,0 - - - - 2,0
Yhteensä 225,9 14,1 0,0 0,0 0,0 240,0Milj. € 1.1.2016 Tulosvaikut-teisesti kirjatut Siirrot erien välillä Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut Ostetut / myydyt tytäryhtiöt 31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset

Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 8,9 0,0 - 0,7 - 9,5
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 6,6 -0,1 - - - 6,5
Yhteensä 15,5 -0,2 0,0 0,7 0,0 16,1Laskennalliset verovelat

Sijoitusasuntojen arvostaminen käypään arvoon 138,1 24,3 -0,4 - 0,1 162,1
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen käypään arvoon 0,8 0,0 0,4 - - 1,2
Tilinpäätössiirroista ja poistoeroista 61,7 -1,1 - - - 60,6
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0
Kohdistetuista hankintamenoista 2,0 - - - 0,0 2,0
Yhteensä 202,6 23,2 0,0 0,0 0,1 225,9