21. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Milj. € liite 31.12.2017 31.12.2016
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset 17 10,8 15,1
Siirtosaamiset   1,1 1,9
Muut saamiset   3,9 0,9
Yhteensä   15,8 18,0
 
Milj. €   31.12.2017 31.12.2016
Siirtosaamisten erittely      
Vuokraustoiminta   0,7 0,4
Rakennuttamistoiminta   0,0 0,1
Ennakkomaksut   0,1 0,4
Kauppahintasaaminen   0,1 0,0
Korkosaamiset   0,1 0,1
Muut siirtosaamiset   0,2 0,9
Yhteensä   1,1 1,9