22. Rahavarat

Milj. € liite 31.12.2017 31.12.2016
Käteinen raha ja pankkitilit 17 14,2 18,3
Yhteensä   14,2 18,3
       

 

Yleishyödyllisten yhtiöiden rahavarat pidetään erillään yleishyödyllisyydestä vapaiden yhtiöiden rahavaroista. Tilinpäätöshetkellä yleishyödyllisten yhtiöiden rahavarat olivat 11,1 (2,2) milj. €.