26. Korolliset velat

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset


Joukkovelkakirjalainat
745,9 844,6
Pankkilainat
528,3 474,1
Korkotukilainat
290,6 408,1
Aravalainat
57,0 67,7
Yhteensä
1 621,8 1 794,4

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Lyhytaikaiset


Joukkovelkakirjalainat
100,0 0,0
Yritystodistukset
140,9 109,9
Pankkilainat
37,0 17,6
Korkotukilainat
24,1 13,4
Aravalainat
7,9 7,6
Yhteensä
309,9 148,5

Katsauskaudella nostettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta yhteensä 273,5 (381,6) milj.€. Raportointihetkellä SATOn velkasalkun keskikorko oli 2,2 (2,5) prosenttia.

Lyhytaikaista rahoitusta varten SATOlla on käytössä yritystodistusohjelma 400 (400) milj.€, sitovia luottolimiittejä 400 (400) milj.€, joista oli raportointihetkellä käyttämättä 400 (400) milj.€, sekä ei-sitova luottolimiitti 5 (5) milj.€, josta raportointihetkellä oli käyttämättä 5 (5) milj. €.