28. Varaukset

Milj. €

Reklamaatio-kuluvaraus Oikeuden-käynti-kuluvaraus Muut varaukset Yhteensä
Varaukset kauden lopussa 31.12.2016

4,2 0,2 0,5 4,9
Varausten lisäykset

0,8 - 2,4 3,2
Käytetyt varaukset

-1,0 0,0 -0,9 -1,9
Käyttämättömien varausten peruutukset

-0,1 - - -0,1
Varaukset kauden lopussa 31.12.2017

4,0 0,2 2,0 6,1Milj. €31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset varaukset2,7 3,0
Lyhytaikaiset varaukset3,4 1,9
Yhteensä6,1 4,9

Reklamaatiokuluvaraus sisältää rakennuttamistoimintaan liittyvät takuu- ja reklamaatiovaraukset sekä takuuajan jälkeisen ns. 10-vuotisvastuun. Reklamaatiokuluvaraus määritellään esitettyihin korvausvaatimuksiin ja kokemusperäisiin arvioihin perustuen. Reklamaatiokuluvarauksen mahdollinen realisoituminen tapahtuu 10 vuoden kuluessa raportointipäivästä.

Oikeudenkäyntikuluvaraus liittyy SATO-Rakennuttajat Oy:n Helsingissä sijaitsevan kohteen rakentamista koskevaan vuonna 2008 alkaneeseen oikeudenkäyntiin, josta Helsingin hovioikeus antoi ratkaisun 30.1.2015. Tehdyt kuluvaraukset kirjattiin kuluksi vuonna 2015.