29. Ostovelat ja muut velat

Milj. € liite 31.12.2017 31.12.2016
Ostovelat ja muut velat      
Saadut ennakot   9,3 16,7
Ostovelat 17 4,5 8,5
Muut velat   5,3 4,5
Siirtovelat   40,3 40,2
Ostovelat ja muut velat yhteensä   59,4 69,9
 
Milj. €   31.12.2017 31.12.2016
Siirtovelkojen olennaiset erät      
Palkat sosiaalikuluineen   5,0 4,1
Korot   15,3 15,1
Johdannaisvelat 27 3,3 1,1
Rakennuttamistoiminta   7,7 14,5
Vuokraustoiminta   8,0 4,9
Muut kuluvaraukset   0,4 0,3
Muut   0,5 0,2
Yhteensä   40,3 40,2