33. Vakuudet, vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. €
31.12.2017 31.12.2016
Lainavakuudet


Vakuudelliset velat
894,5 1 183,1
Annetut kiinteistövakuudet, käypä arvo
1 245,4 1 669,1


Takaussitoumukset muiden puolesta

Osaomistusasuntojen lunastusvastuut
11,4 14,9
Rs-takaukset
2,5 3,9


Vuokran maksun ja kadun kunnossapidon vakuudeksi annetut kiinnitykset

Annetut kiinteistökiinnitykset
7,4 5,8


Sitovat hankintasopimukset

Sijoitusasuntojen hankinnoista
54,9 121,2
Sitoumukset kaavoitettuihin tontteihin liittyviin maankäyttömaksuihin
3,4 4,2
Sitoumukset puhdistus- ja purkumaksuihin
0,0 0,0
Esisopimukset tonteista, joissa kaavaehto
45,1 34,0

SATOssa asunto-osakeyhtiöt, jotka omistavat niin sanottuja osaomistusasuntoja, käsitellään strukturoituina yhteisöinä, joita ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Tällaisten osaomistusjärjestelmiin kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden lainojen yhteismäärä tilinpäätöshetkellä oli 35,0 (47,4) milj.€.