5. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Milj. € liite 1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Liiketoiminnan muut tuotot      
Uudisasuntojen myyntituotot   30,0 40,2
Uudisasuntotuotantoon liittyvät kulut   -28,7 -34,3
Maa-alueiden myyntituotot   14,9 14,6
Myydyt maa-alueet   -7,0 -13,9
Muut tuotot   1,6 1,2
Yhteensä   10,8 7,7
       

SATO raportoi vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen aiemmin liikevaihdossa esitetyt uudisasuntojen ja maa-alueiden myyntituotot erässä Liiketoiminnan muut tuotot, vähennettynä kyseisten omaisuuserien myynnistä aiheutuneilla kuluilla. Samoin konsernin liikevaihdossa aiemmin esitetyt muut tuotot palveluiden myynnistä, yhteismäärältään 0,4 (0,5) milj. €, esitetään vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen liiketoiminnan muissa tuotoissa.

 

Milj. €   1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Liiketoiminnan muut kulut      
Arvonalentumiset 8 2,0 0,0
Muut kulut   1,4 2,6
Yhteensä   3,4 2,6