6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Milj. € liite 1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Henkilöstökulut      
Palkat   13,3 10,9
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt   2,4 1,9
Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 24 0,0 0,0
Muut henkilösivukulut   0,4 0,3
Yhteensä   16,1 13,2
       

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 34. Lähipiiritapahtumat. Keskimäärin konsernin henkilökunta tilikaudella on ollut 206 (170) henkilöä.