7. Tilintarkastajien palkkiot

Milj. €
1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Tilintarkastajien palkkiot


Tilintarkastus
0,1 0,1
Veroneuvonta
0,0 0,0
Muut palvelut
0,0 0,2
Yhteensä
0,2 0,3

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastukseen katsotaan kuuluvat palkkiot, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen tilintarkastusta sekä SATOn ja sen tytäryritysten tilintarkastusta. Lisäksi mukaan luetaan tilintarkastukseen liittyvät varmennus- ja muut palvelut.