8. Poistot ja arvonalentumiset

Milj. € liite 1.1.‒31.12.2017 1.1.‒31.12.2016
Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 2,3 0,4
Aineettomat hyödykkeet 15 0,8 0,8
Yhteensä   3,1 1,1
       

Aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset tilikaudella 2017 sisältävät 2,0 milj. € arvonalentumisia maa-alueista.