OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT

SATOn vastuullisuuden painopistealueet GRI-näkökohdat ja SATOn omat olennaiset vastuullisuusaiheet Laskentaraja raportoinnissa
Kestävä talous    
Kasvu    
  Taloudelliset tulokset SATO-konserni
Kannattavuus    
  Taloudelliset tulokset SATO-konserni
  Hankintakäytännöt SATO-konserni
  Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen, Ympäristövaatimusten noudattaminen SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
Erinomainen asiakaskokemus    
Elämääsi sopiva koti    
  Taloudelliset tulokset SATO-konserni
  Hankintakäytännöt SATO-konserni
  Sidosryhmävuorovaikutus SATO-konserni
Ilahduttava palvelu    
  Sidosryhmävuorovaikutus SATO-konserni Suomessa
  Asiakaspalvelu ja -viestintä SATO-konserni Suomessa
  Asiakkaiden yksityisyyden suoja SATO-konsernin asiakkaat Suomessa
Merkityksellinen työ    
Innostava yrityskulttuuri    
  Työllistäminen, työterveys ja -turvallisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni
Uudistuva osaaminen    
  Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni
  Koulutus SATO-konserni
Ympäristövastuu    
Energiatehokkuus    
  Energia SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
  Vesi SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
  Päästöt SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
  Jätevedet ja jätteet SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
 Asuntojen keskeinen sijainti    
  Julkiset liikenneyhteydet SATO-konsernin vuokra-asunnot
Aktiiviset sidosryhmäsuhteet    
Asiakkaiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen    
  Energia, vesi SATO-konsernin asukkaat Suomessa
  Jätevedet ja jätteet SATO-konsernin asukkaat Suomessa
  Sidosryhmävuorovaikutus SATO-konsernin asukkaat Suomessa
Sidosryhmävuoropuhelu    
  Energia, vesi SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
  Jätevedet ja jätteet SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa
  Sidosryhmävuorovaikutus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Hankintakäytännöt SATO-konserni
  Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni
  Työterveys ja -turvallisuus SATO-konserni
Läpinäkyvät toimintatavat    
  Hankintakäytännöt SATO-konserni
  Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen, Ympäristövaatimusten noudattaminen SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet SATO-konserni
  Työterveys ja -turvallisuus SATO-konserni
  Lahjonta ja korruption vastaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Asiakkaiden yksityisyyden suoja SATO-konserni
  Toimittajien ympäristöarvioinnit SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
Vastuullinen toimitusketju    
  Välilliset taloudelliset vaikutukset SATO-konserni
  Hankintakäytännöt SATO-konserni
  Lahjonnan ja korruption vastaisuus SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen, Ympäristövaatimusten noudattaminen SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Toimittajien ympäristöarvioinnit SATO-konserni sekä ulkoa ostetut merkittävimmät isännöinti-, huolto-, korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät palvelut
  Maaperän köyhtyminen, saastuminen ja korjaavat toimenpiteet SATO-konsernin vuokra-asunnot Suomessa