Vastuullisuus­tavoit­teiden toteutuminen 2017

Ympäristövastuu

Tavoitteet 2017
(toteuma 2016)

Tavoitteiden
toteutuminen 2017

Tärkeimmät
toimenpiteet 2017
Tavoitteet 2018 Tärkeimmät toimenpiteet 2018 Yhteys YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin (SDG)
Lämmön ominaiskulutus 40,3 kWh/m3 (41,5) Tavoite ei toteutunut, toteuma 41,8 kWh/m3 Lämpötilaoptimoinnin jatkaminen, vettä säästävien kalusteiden asentaminen, ilmanvaihdon optimointi, kiinteistöjen kaukovalvonnan kehittäminen Lämmön ominaiskulutus 40,9 kWh/m3 Lämpötila­optimoinnin jatkaminen, vettä säästävien kalusteiden asentaminen, ilmanvaihdon optimointi SDG SDG
SDG
SDG
Veden ominaiskulutus 403 l/m3 (412) Tavoite ei toteutunut, toteuma 414 l/m3 Vettä säästävien kalusteiden asentaminen, kiinteistöjen kaukovalvonnan kehittäminen

Veden ominaiskulutus  390 l/m3

Vettä säästävien kalusteiden asentaminen ja vuotojen etsimisen tehostaminen SDG SDG SDG SDG
Sähkön ominaiskulutus 3,8 kWh/m3 (3,9) Tavoite ei toteutunut, toteuma 3,9 kWh/m3 Ilmanvaihdon optimointi, kiinteistöjen kaukovalvonnan kehittäminen Sähkön ominaiskulutus   3,9 kWh/m3 Ilmanvaihdon optimointi SDG SDG SDG SDG
Energiatehokkuus­toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan kehittäminen Tavoite toteutui. Energiatehokkuuden seurantaa tiivistettiin uuden energiahallinnan järjestelmän käyttöön oton myötä. Lisäksi lisättiin koulutusta ja tiivistettiin seurantaa. Toimintatapojen ja seurannan määrittely ja käyttöönotto Huoneistokohtaisen energiaseurannan piirissä olevien kohteiden energia­tehokkuuden paraneminen Energiaseuranta­järjestelmän uudistaminen, toimintaprosessien tehostaminen SDG SDG   SDG 
Uudet investoinnit kohdennetaan joukkoliikenneyhteyksien varrelle Uudistuotannossa tavoite toteutunut, valmiin kannan portfoliohankinnoissa tavoite toteutunut yli 90 % hankkeista Investointien vastuullisuuden due diligence- ja EDD-tarkastelut, täydennysrakentamisen hankkeet Uudet investoinnit kohdennetaan joukkoliikenne­yhteyksien varrelle Investointien vastuullisuuden due diligence- ja EDD-tarkastelut, täydennys­rakentamisen hankkeet

SDG SDG SDG

Uusi tavoite
vuodelle 2018
 
- - Asukkaiden jätteiden lajittelun tehostaminen Viestinnän lisääminen, asukasneuvonta, kierrätyskontit, yhteistyöprojekti HSY:n kanssa SDG SDG SDG

Sosiaalinen vastuu

 

Tavoitteet 2017 Tavoitteiden toteutuminen 2017 Tärkeimmät toimenpiteet 2017 Tavoitteet 2018 Tärkeimmät toimenpiteet 2018 Yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
Asukkaiden jatkuvasti paraneva NPS (uusi mittaustapa)

Tavoite toteutui osittain. Toteuma NPS -1 eli asiakastyytyväisyys on pysynyt ennallaan

Asiakaspalvelumallin uudistaminen, asiakaspalvelukeskuksen uudistaminen, talotreffit, digitaalisten palvelujen edistäminen Asukkaiden jatkuvasti paraneva NPS Asiakaspalvelumallin käytäntöönviennin jatkaminen ja laajentaminen kumppanitoimintaan, asiakaspalvelu­keskuksen uudistuksen jatkaminen, talotreffit, digitaalisten palvelujen kehittäminen ja julkaisu

SDG
SDG SDG

Henkilöstön omistautumisindeksin paraneminen Tavoite toteutui. Henkilöstön omistautumisindeksi parani edellisestä vuodesta 2,5 pistettä, ollen 2,2 pistettä asiantuntijanormin yläpuolella Muutosvalmennuksen järjestäminen koko henkilöstölle, esimiesvalmennuksen järjestäminen, kattava perehdytysohjelma uusille aloittaville, osaamisen kehittäminen Henkilöstön omistautumisindeksi (People Power Index) paranee 3 pistettä Työkykykartoitus ja työkykyjohtamisen parantaminen, monikulttuurisuuden ymmärryksen kasvattaminen, SATOn yrityskulttuurin kehittäminen

SDG

Uusi tavoite
vuodelle 2018
- - Yhteisöllisyyden kehittäminen asukkaiden keskuudessa Yhteistoimintamallin pilotointi StudioKoti-kohteessa ja laajentaminen, monikulttuurisuuden ymmärryksen kasvattaminen

SDG

Taloudellinen vastuu

Tavoitteet 2017 Tavoitteiden toteutuminen 2017 Tärkeimmät toimenpiteet 2017 Tavoitteet 2018 Tärkeimmät
toimenpiteet 2018
Yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)
Ylläpitokustannusten aleneminen Tavoite toteutui osittain, kun ylläpitokustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla Hankinnan kehittäminen, energiatehokkuus­toimenpiteet Ylläpito- ja korjauskustannukset pysyvät 2017 tasolla (e/m2) Huollon uuden kumppanuusmallin käyttöönotto, huoneistokorjausten kilpailutus, energiatehokkuus­toimenpiteet SDG SDG SDG SDG
50 toimittajan auditointi, rakennustyömaiden auditoinnin aloittaminen Tavoitteet toteutuivat toimittajien auditointien osalta. Rakennustyömaiden auditointia pilotoitiin Auditointiohjelman jatkaminen ja kehittäminen, rakennustyömaiden auditoinnin aloittaminen Toimittaja-auditointien jatkaminen ja toimittajien määrän aleneminen 10 % Hankintajärjestelmien ja prosessien edelleen kehittäminen, auditointiohjelman jatkaminen. SDG SDG
Uusi tavoite vuodelle 2018 - - Investment grade -luottoluokituksen vahvistaminen Tärkeimpien tunnuslukujen parantaminen SDG